Cửa Nhôm-106

Báo giá cửa nhôm thường

 • Cửa đi hè 700 kính 5Ly thường
  Trên kính dưới palo nhôm: 600.000/m2
  Chia độ lẹp gài 2 mặt:         800.000/m2
 • Cửa đi hè 1000 kính 5Ly thường
  Trên kính dưới palo nhôm: 850.000m2
  Chia độ lẹp gài 2 mặt:      1.150.000m2
 • Vách nhôm hè 700 kính 5Ly thường
  Dưới là nhôm (cao900) trên kính: 380.000m2
 • Kính xuất: 330.000m2

Hotline Tư Vấn: 0937 503 938

Mã: CNT-103 Danh mục: