Kính Cường Lực Sơn- 101

  • Kính cường lực 5 ly: 380.000đ/m2
  • Kính cường lực 8 ly: 420.000đ/m2
  • Kính cường lực10ly: 480.000đ/m2
  • Kính cường lực12ly: 590.000đ/m2
  • Phụ kiện kính cường lực tính riêng.

Hotline Tư Vấn: 0937 503 938

Mã: TKB-101 Danh mục: